homelespakkettenblogover justcare contact
 


De naam 'Just Care' is te lezen als een oproep voor meer Justice (gerechtigheid) en Caritas (barmhartigheid). Met lesmateriaal van Just Care komen jongeren in aanraking met mensen uit heel andere culturen. Om elkaar beter te leren kennen. En om iets voor elkaar te kunnen betekenen!
 
Lespakket voedsel
Lespakket Voedsel

Also available in English
Lespakket Water


Lespakket Eerlijke handel
Also available in Englishvideo over eerlijk katoen

video bij lespakket Eerlijke Handel

Binwa en ByaombeWe hebben geen rooie cent

In een klein ziekenhuisje in Fizi, in Oost-Congo zitten twee vrouwen met een kind op schoot op hun bed. De klamboes zijn weer opgerold, kinderen lopen tussen de bedden. De tweeëntwintigjarige Binwa Wilonda heeft haar zoontje Isaac Alimasiel op schoot. Isaac is nog geen twee jaar oud, maar is sinds vijf dagen opgenomen in het ziekenhuis met ondervoedings-verschijnselen. Isaac’s grote broer van viereneenhalf jaar oud is thuisgebleven in hun dorp Kalongwe.