homelespakkettenblogover justcare contact
 
Lespakket Water

Water is zo gewoon dat we er eigenlijk nooit bij stilstaan. Maar in veel ontwikkelingslanden is dat heel anders. Dit lespakket daagt jongeren uit om na te denken over de verdeling van water wereldwijd!Vakken

Het lespakket Water omvat vier lessen. In deze lessen gaan de leerlingen aan de slag met het verhaal achter water. Ze staan niet alleen stil bij de ongelijke verdeling van water wereldwijd, maar ze kijken ook wat ze daar zelf aan kunnen doen. Het lesmateriaal leent uitstekend voor een lessenserie. De lessen sluiten aan bij de kerndoelen/eindtermen van de vakken Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis, Maatschappijleer, Godsdienst en Engels.
  
video over de watervoetafdruk

  • Milleniumdoel 7