homelespakkettenblogover justcare contact
 
Just Care biedt drie verschillende lessenseries waarin de armoedeproblematiek van verschillende kanten wordt belicht. In elk lespakket wordt de link gelegd tussen het leven van jongeren in ontwikkelingslanden en jongeren hier! Twee van de drie pakketten zijn inmiddels ook in het Engels verkrijgbaar.

Iedere les bestaat uit een instructie voor de docent en aansprekende werkbladen voor de leerlingen. De lessen kunnen in een lessenserie worden gebruikt, maar kunnen ook afzonderlijk worden gegeven. Klik hieronder op één van de lespakketten voor meer informatie en om de pakketten te downloaden of gratis te bestellen.
 
Lespakket voedsel
Lespakket Voedsel

Also available in English
Lespakket Water


Lespakket Eerlijke handel
Also available in EnglishVideo over Millenniumdoel 7

Video bij het Lespakket Water.

Binwa en ByaombeWe hebben geen rooie cent

In een klein ziekenhuisje in Fizi, in Oost-Congo zitten twee vrouwen met een kind op schoot op hun bed. De klamboes zijn weer opgerold, kinderen lopen tussen de bedden. De tweeëntwintigjarige Binwa Wilonda heeft haar zoontje Isaac Alimasiel op schoot. Isaac is nog geen twee jaar oud, maar is sinds vijf dagen opgenomen in het ziekenhuis met ondervoedings-verschijnselen. Isaac’s grote broer van viereneenhalf jaar oud is thuisgebleven in hun dorp Kalongwe.