homelespakkettenblogover justcare contact
 
Over Just Care

Just Care ontwikkelt lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs over armoedeproblematiek. In de afgelopen jaren zijn lespakketten ontwikkeld over de verdeling van voedsel en water en eerlijke handel. Met Just Care willen Woord & Daad en ZOA een link leggen tussen het leven van jongeren hier en jongeren in ontwikkelingslanden.


Engelstalige lespakketten

Just Care materiaal leent zich uitstekend om Internationalisering onder de aandacht te brengen. Het leek ons dan niet meer dan logisch ook het bestaande materiaal in het Engels aan te boeden, zodat tweetalig onderwijs er ook gebruik van kan maken. De pakketten Voedsel en Eerlijke Handel zijn intussen vertaald door native speakers, en gratis te downloaden.


Blijvend updaten van lespakketten

Door de lespakketten regelmatig te updaten houden we het lesmateriaal actueel en aansprekend. In de afgelopen periode zijn de lespakketten Voedsel en Water en Eerlijke Handel nog eens nagekeken en ontdaan van diverse fouten. Mocht u iets tegenkomen, wat volgens u niet klopt, neem dan gerust contact met ons op. Samen komen we toch verder. 


Wees Eerlijk

De pakketten over Voedsel, Water en Handel zijn onderdeel van de Wees Eerlijk campagne, welke scholieren uitdaagde om de wereld een stukje eerlijker en rechtvaardiger te maken. Inmiddels is deze campagne beindigd. Echter, deze lessen kunnen zelfstandig door u als docent worden gegeven. Deze campagne werd medegefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 


Aansluiting bij het onderwijs

De lespakketten van Just Care zijn ontwikkeld voor de derde klas van het vmbo. Er zijn echter extra opdrachten aan toegevoegd voor havisten en vwo'ers, zodat het materiaal ook op deze niveau's kan worden ingezet in de tweede en derde klas. De lessen sluiten aan bij de kerndoelen en eindtermen van verschillende vakken en kunnen daarom als vervanging of verdieping voor bestaande lessen worden ingezet!